Personal Docent de Centres de Formació

Visualització de contingut web

Borses d'ocupació temporal

Es pot accedir a ser personal expert docent de LABORA sol·licitant formar part de les borses d'ocupació temporal quan el termini de sol·licituds està obert. Les convocatòries es publiquen en el DOGV.

Pots consultar si en el moment actual hi ha termini obert per a alguna borsa d'ocupació

Punxant ací

Les borses d'ocupació esmentades s'estan creant actualment. Per açò, quan Labora Formació necessita impartir una especialitat formativa per a la qual no existeix encara la corresponent borsa d'ocupació, es procedeix a la contractació. D'aquesta forma, els Espai Labora obtenen les persones candidates realitzant un sondeig entre les persones que demanden ocupació en alguna de les ocupacions relacionades amb l'especialitat formativa que es vol impartir. Pots consultar la relació entre especialitats i ocupacions (CNO) 

Punxant ací