Ofertes d'ocupació derivades d'ajudes a Corporacions Locals

Visualització de contingut web

Com i a qui es contracta?

Com es contracta?

Una vegada tancada la fase d'adjudicació i concessió als diferents beneficiaris, arriba la fase de Selecció de les persones treballadores.

És en aquesta fase del procés quan s'inicia la selecció de les persones treballadores.

Cada ajuda porta aparellada la seua pròpia instrucció de selecció, un procés que pot variar d'una convocatòria a una altra, però totes tenen com a objectiu final per part de la corporació local, mancomunitat, diputació… la contractació de persones desocupades i inscrites com a tal en  LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

A qui es contracta?

Depenent de cada ajuda, els destinataris finals als quals va dirigida pot variar, els dos grans plans integrals d'ocupació són::

AVALEM JOVES – destinat a persones entre 16 i 29 anys.

AVALEM EXPERIÈNCIA – destinat a persones majors de 30 anys.

Cadascun d'ells compta amb programes específics de subvencions, dels quals destaquem:

AVALEM JOVES: EMPUJU, EPLAYAS

AVALEM EXPERIÈNCIA: EMERGE y EMCORP

RECORDA PER A PODER PARTICIPAR EN QUALSEVOL D'AQUESTS PROGRAMES HAS D'ESTAR INSCRIT/A COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ EN  LABORA