Visualització de contingut web

Comprovació i veracitat de certificats

Si vols comprovar la veracitat d'un certificat de formació o intermediació emés digitalment per LABORA o Servef, entra en els apartats que tens en l'els quadres situats a l'esquerra de la pàgina.