Altres

Puc actualitzar el meu currículum on-line?

Si estàs com a demandant d'ocupació pots mirar o actualitzar la teua demanda a través d'internet en la següent ruta: https://puntlabora.gva.es/puntlabora/.  Et demanarà identificar-te i podràs accedir a Autoentrevista.
Les dades introduïdes, no s'incorporaran a la teua demanda fins que no siguen validats per el teu Espai Labora en el termini de deu dies. 
També post fer-ho demanant cita prèvia  https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica

No funciona la web

T'aconsellem que esborres l'historial de cerca o proves amb un altre navegador. Si tens dificultats per a accedir a alguna funcionalitat de la web disposes d'un formulari per a incidències informàtiques en el següent enllaç: com-contactar - incidències informàtiques. 

D'aquesta manera la teua consulta arribarà directament al Servei d'Informàtica per a la seua solució.

En cas que el teu accés a la web siga per a la renovació de la demanda et recordem  que  els problemes tècnics i de connexió que dificulten o impedisquen l'accés a la renovació no eximeixen a la persona demandant de l'obligació de renovar la demanda d'ocupació en la data establida, havent de dirigir-te com més prompte millor a qualsevol Espai Labora per a realitzar personalment  la renovació.

Sol·licitar una prestació

El reconeixement i pagament de les prestacions i subsidis per desocupació és competència del Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE..En la seua pàgina web trobaràs informació completa, tràmits i manera de contactar.
Pots accedir des del següent enllaç: http://www.sepe.es/homesepe 

Necesito un certificado

Pots obtindre els certificats següents a través de la nostra pàgina web https://puntlabora.gva.es/puntlabora/, hauràs d'identificar-te amb el teu DNI i PIN i podràs accedir als següents certificats:
  • Últim DARDE
  • Certificat d'inscripció
  • Certificat Ocupacions Sol·licitades
  • Certificat de situació de la demanda
  • Certificat de períodes d'inscripció
  • Certificat de no haver-hi rebutjats ofertes i serveis oferits
  • Resum dades del seu currículum
  • Resum fitxa de la demanda

També a través de la nostra App