Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Altres ajudes / subvencions

EBETAP 2022. Realització per pactes territorials de treballs de prospecció empresarial per a actuacions dirigides a col·lectius especialment vulnerables (eix 1), emprenedoria i microempreses (eix 2).

Normativa DECRET 48/2022, de 29 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa de quatre subvencions...