Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

ECOVID 2020 .Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals

ECOVID 2020 .Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals

Normativa

Tramitació i models de Sol·licitud 

Models de Sol·licitud

Comunicació de la/s obra/s o servei/s a l'Agència de Seguretat i Emergències

Proposta de concesió i instruccions de selecció

Els llistats següents recullen, a data 19 d'octubre de 2020 i desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades majors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els *Espai Labora i les seues ocupacions sol·licitades.

Persones desocupades a data 19 d'octubre de 2020

AVÍS: Aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en el Espai Labora. 

Fase de selecció de treballadors/treballadores

Justificació Inicial

 • EMP0355V Cartell de senyalització - Corporacions locals
 • EMP0407E Certificat d'inici
 • EMP0536E Memòria explicativa
 • EMP0358E Comunicació als treballadors 
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei  General de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari / interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I. Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0514E Certificat de pago de despeses pendients
 • HOR0026E Declaració art. 31 Llei de Subvencions

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació

Logo Generalitat

Logo Labora

Logo Ministerio

 

 

 
 
 

Portlets niats