Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOVID 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

ECOVID 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

El destí final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els *Espais Labora de la Generalitat.
 
La sol·licitud d'aquestes ajudes només les poden realitzar les esmentades entitats.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

ECOVID 2021- Programa de subvenciones de empleo para la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años por entidades locales, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana  (Avalem Experiencia Plus).

Aportación de documentación a un expediente abierto de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (solo para ayudas y subvenciones)

Modesl de sol·licitud 

AVÍS: L'Annex a la sol·licitud és un formulari web que s'emplena al mateix temps que es s'emplena aquesta, per la qual cosa no es descarrega. 

Cartell Publicitat FSE

 

 

 

 

 


Portlets niats