Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCOLD 2020. Programa d'Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades, amb col·laboració amb corporacions locals

EMCOLD 2020. Programa d'Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades, amb col·laboració amb corporacions locals

Ja està disponible l'Acta de la fase de segon proces selectiu del programa EMCOLD 2020
 

 

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de Sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0267E Annex a la sol·licitud

Proposta de concessió i instruccions de selecció

Fase de selecció de treballadors/as

Justificació Inicial

 • EMP0355E Cartell de Senyalització - corporacions locals
 • EMP0407E Certificat  d'inici 
 • EMP0536E Memoria explicativa
 • EMP0358E Comunicació als treballadors
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari/interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I. Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents
 • HOR0026E Declaració art. 34.5. Llei de Sebvencions

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació

 

 


Portlets niats