Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCORP 2020. Programes de Suvencions iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals

EMCORP 2020. Programes de Suvencions iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals

Normativa

Models de Sol·licitud

Proposta de concesió i instruccions de sel·lecció

Els llistats següents recullen, a data 22 de juny de 2020 i desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades majors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora i les seues ocupacions sol·licitades..

Persones desocupades a data 22 de juny de 2020

AVÍS: Aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en el Espai Labora.
 • Fase de selecció de trabajadors/res

Justificació Inicial

 • EMP0355E Cartell de senyalització - corporacions locals
 • EMP0407E Certificat d'inici
 • EMP0536E Memória explicativa
 • EMP0358E Comunicació als treballadors
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari / interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E  Presentació documentació
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I. Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents
 • HOR0026E Declaració art. 34. Llei de Subvencions

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació


Portlets niats