Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

EMERGE 2021. Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal. AVALEM EXPERIÈNCIA.

EMERGE 2021. Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal. AVALEM EXPERIÈNCIA.

INFORME DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I EMERG`MCIES

Informe de l'agència de seguretat i emerències

 
COMUNICACIONS SOBRE EL PROGRAMA EMERGE
 

Normativa

 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Proposta de concesió i instruccions de sel·lecció

Fase de selecció de treballadors/es

Justificació Inicial

 • EMP0355V Cartell de señalització - Corporacions locals
 • EMP0407E Certificat d'inici
 • EMP0536E Memòria explicativa
 • EMP0358E Comunicació als treballadors/es
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretario/a interventor/a sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació justificativa
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021ECertificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • HOR0026E Declaració art.34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents

Logos disponibles per a la publicitat de l'actuació

 

 

 


Portlets niats