Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPA01-2020 Subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local

EMPA01-2020 Subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local

 

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0016E Declaració art. 13 de la Llei  38/2003 General de Subvencions
  • EM90437E Certificat del secretari / interventor
  • EMP0396E Subvenció al manteniment del AEDL
  • EMP0397E Memòria del projecte
  • EMP0202E Declaració d'altres ajudes

Tramitació de pagaments

  • HOR0026E Declaració del article 34.5 de la Llei de Subvencions

Justificación final


Portlets niats