Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPACE 2021 Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

EMPACE 2021 Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

 

Normativa

Models

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei  General de Subvencions
 • EMP0508E Annex I Acords Territorials en materia d'ocupació i desenvolupament local
 • EMP0509E Certificat disposició finançament 
 • EMP0510E Memòria Activitats Projectes Experimentals 
 • EMP0511E Memòria Econòmica Projectes Experimentals 

Models Inici Projecte

Justificació

 • EMP0531E Presentació documentació justificativa
 • EMP0543E Certificat de pagaments i despeses 
 • EMP0432E Certificat de justificaicó de ingressos  IRPF
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparècnia 
 • HOR0026E Certificat article  34.5 Llei  General de Subvencions
 • HOR0016E Certificat  article  13 Llei General de Subvencions
 • EMP0530E Declaració sobre altres ajudes
 • EMP0514E Certificat sobre pagament efectiu de despeses finals pendents de pagament

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació 

 


Portlets niats