Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

EMSA01 2019 Programa de subvencions destinades al finançament de la contractació d'agents d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana

EMSA01 2019 Programa de subvencions destinades al finançament de la contractació d'agents d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana

S'àmplia el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 9 de juliol de 2019

Normativa

Tramitació i models de sol.licitud

Models

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei General de Subvencions
  • EMP0437E Certificat del secretari / interventor
  • EMP0030E Annex  sol·licitud de subvenció a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AEDL)
  • EMP0235E Memoria - Projecte per a la contractació de AEDL

Proposta de concesió i instruccions de selecció

En els següents documents pot consultar-se la puntuació obtinguda per cada entitat en la convocatòria EMSA01 2019.  No figuren dades de la província d'Alacant atés que l'assignació pressupostària, en aqueix cas, ha sigut suficient per a atendre les sol·licituds presentades.

Puntuació Entitats nous AEDL 2019 - Castelló

Puntació Entitats nous AEDL 2019 - València

Informació sobre les ofertes d'ocupació presentades per a cobrir els llocs  d'AEDL. Actualitzada a  15/11/2019

Impresos Comisió de baremació

Tramitació de pagaments

  • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Llei  General de Subvencions

Justificació final

 


Portlets niats