Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació 2023

Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. EMPACE 2023

Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. EMPACE 2023

A causa d'un error tècnic s'àmplia el termini en 1 dia, finalitzant el mateix el 16/03/2023

ACORD de 15 de març de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, pel qual s'amplia el termini de sol·licitud de la subvenció establit en l'Ordre 1/2023, de 27 de febrer de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria pluriennal per a 2023 i 2024 del programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local participatiu i sostenible en la Comunitat Valenciana.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models

 • Domiciliació bancària
 • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0615E Pactes Territorials per a l'Ocupació i el Desenvolupament local - Annex I
 • EMP0616E Memoria d'activitats projectes - Annex II
 • EMP0617E Memoria econòmica dels projectes - Annex III

Models Inici Projecte

Justificació anualitat 2023

 • EMP0531E Presentació documentació justificativa
 • EMP0543E Certificat de pagaments i despeses 
 • EMP0432E Certificat de justificaicó de ingressos  IRPF
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparècnia 
 • HOR0026E Certificat article  34.5 Llei  General de Subvencions
 • HOR0016E Certificat  article  13 Llei General de Subvencions
 • EMP0530E Declaració sobre altres ajudes
 • EMP0514E Certificat sobre pagament efectiu de despeses corresponents a l'anualitat 2023 

Bestreta anualitat 2024

 • HOR0026E Certificat article  34.5 Llei  General de Subvencions
 • EMP0638E Bestreta anualitat 2024

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació