Ajudes de Foment de l'ocupació 2021

« Ves enrere

ECOTDI 2021 Programa de Foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en el àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021

ECOTDI 2021 Programa de Foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en el àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021

 

Normativa

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Programa de suport a la contractació indefinida de persones amb diversitat funcional o malaltia mental

  • HOR0001W Sol·licitud general
  • HOR0003V Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Lley General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració de ajudes de minimis
  • EMP0097E Annex I. Contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa

Substitucions

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Documentació que cal aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte: