Ajudes de Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

ECOGJU 2022 subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

ECOGJU 2022 subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Normativa

 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

 • HOR0001W Sol·licitud general (nomes  persones físiques) 
 • 07000 Domiciliació bancària 
 • HOR0026E Declaració art. 34 de la Lley General de Subvencions
 • EMP0436E Annex  ECOGJU (únicament en el cas de presentació NO telemàtica de la sol·licitud)
 • EMP0438E Declaració responsable de la persona contractada
 • EMP0386E Comunicació a la persona contractada
 • Justificant de  emplenament del formulario inicial de indicadors: 

Instruccions per a cumplimentar el Formulari Inicial d'indicadors:

-Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors  punxar ací

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:

 • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció  FSE
 • En el camp del formulari "Acció"  cal selleccionar "Ocupació"
 • El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se
 
NOTA IMPORTANT: 
 • Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació del jove en  el dia anterior a a la  data d'inici del contracte
 • El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona jove contractada
 

Passos per a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil  de la persona jove contractada  (NOTA: Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte) 

Novetats Garantia Juvenil per a empreses y gestories (punxe açí):

Instruccions per al compliment de les obligacions de publicitat i transparència

Sustitucions

Fase de Justificació:

Documentació a aportar en el termini de 1 mes després la finalitació del període de manteniment del conctracte :