Ajudes de Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

ECONAP 2022 - Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

ECONAP 2022 - Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

 

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0221E Annex. Ocupació amb suport en el mercat ordinari de treball.
 • EMP0223E  Memòria del projecte d'ocupació amb suport
 • EMP0427E  Annex a la memòria del projecte
 • EMP0425E  Relació de mèrits
 • HOR0064E  Declaració responsable

Justificació inici del projecte

 • EMP0430E Sol·licitud de bestreta
 • EMP0428E Certificat d'inici
 • EMP0429E Annex inici del projecte
 • EMP0426E Autorització  consulta vida laboral
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 del la Llei  General de Subvencions
 • EMP0424E Autorització d'acces a funcions de control i aprobació

Justificació final del projecte

 • EMP0488E Certificat de despeses finals
 • EMP0608E Declaració sobre publicitat i transparència   (per al cas d'entitats privades)
 • EMP0200E Declaració de la destinació de l'ajuda
 • EMP0393E Memòria d'actuacions
 • EMP0487E  Informes i registre de visites i accions en relació amb cada persona treballadora donada suport (un exemplar per persona)
 • EMP0202E Relació d'altres ingressos, recursos, fons propis o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada
 • HOR0026E Declaració del article 34.5 de la Llei de Subvencions
 • Instruccions de publicitat i transperència
 • Cartell de publicitat