Ajudes de Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

ECOTDI 2022 Programa de subvencions destinades a fomentar la contratactació temporal de persones amb diversitat funcional severa

ECOTDI 2022 Programa de subvencions destinades a fomentar la contratactació temporal de persones amb diversitat funcional severa

Normativa

Tramitación y modelos de solicitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

  • HOR0001W Sol·licitud general (només per a persones físiques que NO sol·liciten la subvenció telemàticament)
  • Domiciliación bancaria (no cumplimentar l'apartat E)
  • HOR0026 Declaració art. 34 de la Llei General de Subvencions
  • EMP0097E Annex I. Contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa (únicament en el supòsit de NO sol·licitar telemàticament la subvenció)
  • EMP0472E Comunicació a la persona traballadora

Justificant de la cumplimentació del formulari incial d'indicadors:

Enllaç del que s'obté el justificant de la cumplimentació del formulari inical d'indicadors (punxar ací)

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:

  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" hi ha que seleccionar l'opció "FSE"
  • En el camp del formulari "Acció"  hi ha que seleccionar l'opció "Ocupació"
  • En el camp "Expedient" del formulari NO ha de cumplimentar-se

NOTA IMPORTANT:  

  • Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
  • El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona contractada.
Substitucions

Documentació que cal aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte:

Annex I del Tractat de Funcionament de l'Unió Europea