Ajudes de Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

ECOVUL 2022 Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

ECOVUL 2022 Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

Normativa

Errors més freqüents al sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

  • HOR0001W Sol·licitud general (només persones físiques) 
  • Domiciliació bancària (no cumplimentar el apartat E)
  • HOR0026E Declaració art. 34 de la Lle
  • EMP0468E Annex ECOVUL (únicament en el supòsit de sol·licitud NO telemàtica de la subvenció)
  • EMP0472E Comunicació  a la persona contractada 
  • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors
Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors
 

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací 

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 
- En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció FSE 
 
- En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació"
 
- El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.
 
NOTA IMPORTANT: 
 
- Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
 
 - El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona contractada.

Sustitucions

Fase de Justificació

Documentació a portar en el termini d'1 després de la finalització del període de manteniment del contracte: 

Annex I del Tractat de Funcionament de la UE