Ajudes de Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

EJORNA 2022. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA)

EJORNA 2022. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA)

Normativa

Preguntes Freqüents

Tramitació i Models de Sol·licitud

Models

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors: punxar ací
 Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 - En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "*FSE - Fons Social Europeu"
 - En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació".
 - El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.
 
NOTA IMPORTANT:
- Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
- El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona a contractada.
 
Fase de Justificació
Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte

Sustitucions