Ajudes de Foment de l'ocupació 2023

« Ves enrere

Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA). EJORNA

Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA). EJORNA

Preguntes freqüents

Normativa

Tramitació i Models de Sol·licitud

Models

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

a) Si el sol·licitant és una persona jurídica, haurà de comunicar les dades telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte denominat "Procediment per a tramitar les altes, baixes i modificacions bancàries"
b) el sol·licitant és una persona física, haurà de comunicar les dades preferentment a través del procediment indicat en l'apartat anterior, sense perjudici de poder adjuntar aquest imprés
  • HOR0026E Declaració art. 34 Llei General de Subvencions.
  • EMP0472E Comunicació a la persona treballadora
  • EMP0597E Annex  EJORNA 2023
  • EMP0624E Declaració Art. 13.3 bis LGS (únicament si la subvenció que se sol·licita és per import superior a 30.000 euros)

Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors:

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors:  punxar ací

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
- En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "*FSE - Fons Social Europeu"
- En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació".
- El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.           

 
NOTA IMPORTANT:
  •  Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
  • Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar el camp "valideu i enviar" i es generarà el justificant que haurà d'aportar signat per la persona contractada.

Fase de Justificació

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte

Substitucions