Ajudes de Foment de l'ocupació 2024

« Ves enrere

Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius d'atenció prioritària per a l'ocupació. ECOVUL 2024.

Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius d'atenció prioritària per a l'ocupació. ECOVUL 2024.

Normativa

 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis. 

  • HOR0026E Declaració art. 34 de la Lle
  • EMP0472E Comunicació  a la persona contractada 
  • EMP0624E Declaració Art. 13.3 bis LGS (únicament si la subvenció que se sol·licita és per import superior a 30.000 euros
  • Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací

INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT DEL FORMULARI INICIAL DE INDICADORS:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar has d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Una vegada s'accedix al formulari inicial d'indicadors:
  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "FSE"
  • El camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació"
  • El camp "Expedient" NO cal emplenar-lo
  • En el camp "Data d'entrada en esta acció (DD/MM/AAAA)" cal posar la data d'inici del contracte 
Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar en el camp "validar i enviar" i es generarà el justificant que haurà d'aportar firmat per la persona contractada.
 

Altres enllaços