Ajudes de Foment de l'ocupació 2024

« Ves enrere

Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ECOGJU 2024.

Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ECOGJU 2024.

 

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0026E Declaració art. 34 de la Lley General de Subvencions
  • EMP0386E Comunicació a la persona contractada
  • EMP0624E Declaració Art. 13.3 bis LGS (únicament si la subvenció que se sol·licita és per import superior a 30.000 euros
  • Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací

INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT DEL FORMULARI INICIAL DE INDICADORS:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte 

Una vegada s'accedix al formulari inicial d'indicadors:

  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "FSE".
  • El camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació"
  • El camp "Expedient" NO cal emplenar-lo.
  • En el camp "Data d'entrada en esta acció (DD/MM/AAAA)" cal posar la data d'inici del contracte 

Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar en el camp "validar i enviar" i es generarà el justificant que haurà d'aportar firmat per la persona contractada.

Guía per a descarraguer el certificat de Garantia Juvenil

Altres enllaços d'interés