Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOGJU - 2019. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves. AVALEM JOVES - Garantia Juvenil

ECOGJU - 2019. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves. AVALEM JOVES - Garantia Juvenil

 

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

 

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0001W  Sol·licitud general
 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
 • HOR0004E Declaració de minimis
 • EMP0436E Annex I: declaracions contractacio indefinida inicial
 • EMP0438E Declaració de la persona contractada
 • EMP0386E Comunicació a la persona contractada

Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

 • Si la persona jove contractada disposa de codi autoservef, punxa ací
 • Si la persona jove contractada no disposa de codi autoservef, punxa ací

Passos per a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada (Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

Documentació a aportar en el termini d'1 mes tras la finalització del període de manteniment del contracte:

 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
 • EMP0350E Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat de Funcionament de la UE

Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Sevei Nacional de Coordinació Antifra de la Intervenció General de la Administració de l'Estat