Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOGJU - 2021. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves. AVALEM JOVES - Garantia Juvenil

ECOGJU - 2021. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves. AVALEM JOVES - Garantia Juvenil

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W Sol·licitud general (per a persones físiques)
  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració de minimis
  • EMP0436E Annex I: declaracions contractacio indefinida inicial
  • EMP0438E Declaració de la persona contractada
  • EMP0386E Comunicació a la persona contractada

Instruccions per cumplimentar el Formulari Inicial d'indicadors::

- Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxa ací

Una vegada se accedeix al formulari inicial d'indicadors::

 - En el camp del formulari "Dades de actuació" hi ha que seleccionar l'opció "POEJ - Programa Operatiu de Ocupació Juvenil"
               - En el camp del formulari "Acció" hi ha que seleccionar l'opció  "Ocupació".
               - El campo "Expediente" del formulario NO ha de cumplimentarse.
 
NOTA IMPORTANT: - Les dades que es facen constar han d'anar referiedes a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
                                   - El justificant que s'obté ha d'anar signat per la persona jove contactada.
 

Passos per a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada (Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Substitucions

Fase de Justificació:

Documentació a aportar en el termini d'1 mes tras la finalització del període de manteniment del contracte:
 
    EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
    EMP0350E Comunicació comptabilitat separada