Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOJUP - 2019. Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades -AVALEM JOVES- Garantía Juvenil

ECOJUP - 2019. Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades -AVALEM JOVES- Garantía Juvenil

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0001W Sol·licitud general
 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
 • HOR0004E Declaració de mínimis
 • EMP0473E Annex I
 • EMP0438E Declaració de la persona contractada
 • EMP0386E Comunicació a la persona contractada

Enllaç de què s'obté el justicant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

 • Si la persona jove contractada disposa de codi autoservef, punxar ací
 • Si la persona jove contractada no disposa de codi autoservef, punxar ací

Passos per  a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada (Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment del contracte:

 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
 • EMP0350E Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat de Funcionament de la UE

Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifraude de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.