Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOJUP 2021. Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil - 2020.

ECOJUP 2021. Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil - 2020.

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consell per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació i models de Sol·licitud

Models de Sol·licitud

 • HOR0001W Sol·licitud general
 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaracin art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
 • HOR0004E Declaración de minimis
 • EMP0473E Annex I
 • EMP0438E Declaració de la persona contractada
 • EMP0386E Comunicacin a la persona contractada

Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors:

 • Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací 
 • Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "*POEJ - Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil"
  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "*POEJ - Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil"
  • El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se
 • NOTA IMPORTANT
  • Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació del jove en  el dia anterior a a la  data d'inici del contracte
  • El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona jove contractada

Passos per a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenill de la persona jove contractada (Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

Sustitucions

Fase de Justificació

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment del contracte:

 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0350E Comunicació contabilitat separada