Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOTDI 2020 Programa de Foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en el àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

ECOTDI 2020 Programa de Foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en el àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Programa de suport a la contractació indefinida de persones amb diversitat funcional o malaltia mental

  • HOR0001W Sol·licitud general
  • HOR0003V Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Lley General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració de ajudes de minimis
  • EMP0097E Annex I. Contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa

Substitucions

 

Documentació que cal aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte:

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E Comunicació de comptabilitat separada

Annex I del Tractat de Funcionament de l'Unió Europea