Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOVUL - 2021. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

ECOVUL - 2021. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W  Sol·licitud general de subvencions (només persones físiques)
  • HOR0003V  Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració d'ajudes de minimis
  • EMP0468E Annex I. Ajudes per a la contratactacio indefinida inicial de determinats col·lectius vulnerables.
  • EMP0469E Annex II. Ajudes per a la contratactacio indefinida inicial de determinats col·lectius vulnerables.
  • EMP0472E Comunicació al treballador/a

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací

Una vez se accedeix al formulari inicial d'indicadors::

- Al campo del forumari "Dades d'actuació" hi ha que seleccionar l'opció "pocv - Programa Opeartiu Comunitat Valenciana"

- En el camp del formulari "Acción" hi ha que seleccionar l'opció "Empleo".

- El camp "Expedient" del formulari  NO ha de emplenar-se.

NOTA IMPORTANT

- Les dades que es facen constar han d'abar referides a la siguació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

- El justificant que s'obté tras cumplimentar el formulari inicial d'indicadors ha d'anar firmat per la persona contractada.

Substitucions

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

 Annex I del Tractat de Funcionament de la UE