Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOVUP 2019- Programa d'ajudes per a la contractació en pràctiques de colectius vulnerables

ECOVUP 2019- Programa d'ajudes per a la contractació en pràctiques de colectius vulnerables

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació

Models de sol·licitud

  • HOR0001W Sol·licitud general de subvencions (només per a persones físiques)
  • HOR0003V Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvenions
  • HOR0004E Declaracióde ajudes minimis
  • EMP0466E Anexo I.  Ajudes per a la contractació indefinida inicial de determinats colectius vulnerables
  • EMP0467E Anexo II. Ajudes per a la contractació indefinida inicial de determinats colectius vulnerables
  • EMP0472E Comunicació al treballador/a

Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inical d'indicadors:

NOTA IMPORTANT:  les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Si la persona contractada disposa de codi autoservef,  punxa ací

Si la persona contractada no dispsa de codi autoservef, punxa ací

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E  Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat del Funcionament de la UE