Ajudes de Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOVUP 2020- Programa d'ajudes per a la contractació en pràctiques de colectius vulnerables

ECOVUP 2020- Programa d'ajudes per a la contractació en pràctiques de colectius vulnerables

Normativa

 

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W Sol·licitud general de subvencions (només per a persones físiques)
  • HOR0003V Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvenions
  • HOR0004E Declaracióde ajudes minimis
  • EMP0466E Anexo I.  Ajudes per a la contractació indefinida inicial de determinats colectius vulnerables
  • EMP0467E Anexo II. Ajudes per a la contractació indefinida inicial de determinats colectius vulnerables
  • EMP0472E Comunicació al treballador/a

Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inical d'indicadors:

Si la persona contractada disposa de pin Punt LABORA,  punxa ací

Si la persona contractada no disposa de pin Punt LABORA, punxa ací

Una vez s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:

- En el camp del formulari "Datos de actuación" hi ha que seleccionar l'opció "POCV - Programa operativo Comunitat Valenciana"

- En el camp del formulari "Acción" hi ha que seleccionar l'opció "Empleo".

- En el camp "Expedient" del formulari NO ha de cumplimentarse.

NOTA IMPORTANT:

 - Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte

- El justificant que s'obté tras l'ompliment del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona contactada.

Substitucions

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E  Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat del Funcionament de la UE