Altres ajudes / subvencions

« Ves enrere

Avalem DONES

Avalem DONES

S'han publicat les convocatòries de LABORA per al foment d'ocupació dirigides a dones. Aquestes ajudes van dirigides a les dones autònomes durant el seu període de baixa per embaràs o per baixa maternal i a les entitats locals perquè realitzen contractacions de dones desocupades. 
 
Les ajudes estan dirigides a dones autònomes, perquè, durant l'embaràs o la baixa maternal, així com en casos d'adopció, obtinguen una subvenció destinada a la contractació d'una persona treballadora que li substituïsca.
Aquestes ajudes que es podran sol·licitar en el termini de dos mesos des de la contractació de la persona desocupada inscrita en LABORA. En el cas que la contractació s'haguera realitzat abans de la publicació d'aquestes subvencions, el termini es computarà a partir de l'endemà de l'esmentada publicació.
 
Pots consultar les bases i la convocatòria d'ajudes punxant en el següent enllaç:
 
 
Subvencions destinades a la contractació de dones desocupades en col·laboració amb les Corporacions Locals
A partir del 9 de març i per un període de deu dies hàbils, les entitats locals podran sol·licitar la seua participació en aquest pla, amb el qual poder contractar més de 1.200 dones desocupades. Els contractes han de tindre una duració mínima de 6 mesos i s'estima que seran 366 municipis els que participaran en aquest programa.
 
Una vegada es complete el procés pel qual les entitats locals manifesten el seu interés a accedir a aquestes ajudes es procedirà a realitzar les contractacions, per a les quals és imprescindible que aquestes dones estiguen inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA.
 
Pots consultar les bases i la convocatòria d'ajudes punxant en el següent enllaç: