Ajudes de Formació

« Ves enrere

ET FORMEM Sol·licitud d'ajudes del programa mixto d'ocupació - formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM

ET FORMEM Sol·licitud d'ajudes del programa mixto d'ocupació - formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM

Llistes de valoració. Convocatòria 2020

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (03/09/2020).Llista definitiva (17/09/2020).

Castelló: Llista provisional (03/09/2020). Llista definitiva (17/09/2020).

València: Llista provisional (03/09/2020). Llista definitiva (17/09/2020). Al·legacions.

Normativa

Informació per a entitats 

Tramitació i models de sol·licitud  

Models de sol·licitud