Ajudes de Formació

« Ves enrere

ET FORMEN 2ª ETAPA . Sol·licitud d'ajudes de la segona etapa del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d´Ocupació Et Formem, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici pressupostari 2021.

ET FORMEN 2ª ETAPA . Sol·licitud d'ajudes de la segona etapa del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d´Ocupació Et Formem, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici pressupostari 2021.

Llistes de valoració. Convocatòria 2021. 2ª Etapa

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (04/03/2021). Llista definitiva (18/03/2021)

Castelló: Llista provisional (04/03/2021). Llista definitiva (18/03/2021)

València: Llista provisional (04/03/2021). Llista definitiva (18/03/2021)

 

Normativa

Informació per a Entitats 

Tramitació I models de Sol·licitud

Models de Sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació Bancària
  • HOR0016E  Declaració responsable arts. 13.2 i 3 de la LGS
  • FOR0268E Annex a la sol·licitud general 
  • FOR0301E Declaració normativa discapacitat
  • FOR0267E Annex A (apartat 4 Projecte )
  • FOR0269E projecte realtiu a l'obra o servei a realitzar Plan Formatiu
  • FOR0271E Certificat del Secretari Interventor
  • FOR0274E Dades per a la notificaicó electrònica 

Calcul econòmic