Ajudes de Formació

« Ves enrere

Programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo 2019

Programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo 2019

Llistes de valoració provisional y definitiva

Alacant: Llista provisional (16/09/2019). Correcció d'errors (19/09/2019). Llista definitiva (04/10/2019).

Castelló: Llista provisional (16/09/2019). Al·legacions. Llista definitiva (04/10/2019).

València: Llista provisional (16/09/2019). Correcció d'errors (19/09/2019). Al·legacions. Llista definitiva (04/10/2019).

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud