Ajudes de Formació

« Ves enrere

Sol·licitud d'ajudes al program mixt d'ocupació - formació Tallers d'Ocupació pel exercici 2021

Sol·licitud d'ajudes al program mixt d'ocupació - formació Tallers d'Ocupació pel exercici 2021

Llistes de valoració provisional. Convocatòria 2021

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (12/05/2021).

Castelló: Llista provisional (12/05/2021).

València: Llista provisional (12/052021).

Normativa

La present ordre es dicta a fi de concretar o desenvolupar en l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana, el que es preveu en la normativa estatal de general aplicació que es relaciona en la Disposició Addicional Segona d'aquesta. 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud