Ajudes de Formació

« Ves enrere

Sol·licitu d'ajudes del programa mixt ocupació - formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM per a l'exercici 2019

Sol·licitu d'ajudes del programa mixt ocupació - formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM per a l'exercici 2019

Llistes de valoració provisional i definitiva (segona etapa)

Alacant: Llista provisional (04/10/2019). Llista definitiva (24/10/2019).

Castelló: Llista provisional (04/10/2019). Llista definitiva (24/10/2019).

Valéncia: Llista provisional (04/10/2019). Al·legacions. Llista definitiva (24/10/2019).

Normativa

 

Informació per a Entitats

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació Bancària
  • HOR0016E  Declaració responsable arts. 13.2 y 3 de la LGS
  • FOR0268E Annex I a la sol·licitud general
  • FOR0301E Declaració normativa discapacitat
  • FOR0267E Annex A (apartat 4 Projecte)
  • FOR0269E Projecte relatiu a  l'obra o servei a realitzar Pla Formatiu
  • FOR0271E Certificat del Secretari Interventor
  • FOR0274E Dades per a la notificació electrònica

Mòduls Econòmics per a ET FORMEN segona etapa