Ajudes de Formació

« Ves enrere

Sol·licitud de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020

Sol·licitud de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020

Proposta provisional de Resolució

Proposta provisional de Resolució (07/12/2020). El període d'al·legacions és des del 9 fins al 15 de desembre de 2020, tots dos inclosos.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Modelos de solicitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0016E Declaració responsable
  • FOR0301E Declaració normativa discapacitat
  • FOR0312E Annex a la sol·licitud general
  • FOR0313E Anenex II. cuadro resumen de accions formatives