Ajudes de Formació

« Ves enrere

Sol·licitud de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019

Sol·licitud de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Modelos de solicitud