Ajudes de Formació

« Ves enrere

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 (LABORA)

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020 (LABORA)

Llites d'expedients en fase de Proposta d'Aprovació

Diligència

Castelló

València

 

Llistes de valoració provisional i definitiva

Informació de les llistes de valoració provisional.

Alacant

Castellón

Valencia

 

Normativa

Informació addicional per a entitats. 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Comuns a totes les modalitats de programació

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0016E Declaració LGS
 • FOR0281E Annex
 • FOR0252E Projecte
 • FOR0282E Compromís d'inserció (excepte formació a mida de les empreses)
 • FOR0181E  Declaració normativa discapacitat
 • FOR0274E  Dades per a la notificació electrònica
 • FOR0300E  Dades de contractes
 • FOR0305E Declaració impartició sccions no finançades amb fons públics

Exclusius Modalitat Formació a Mesura de les Empreses. En el cas que la beneficiària siga una empresa o associació empresarial

 • HOR0004E Declaració de Minimis
 • FOR0285E Compromís de contractació
 • FOR0247E Declaració responsable subcontractació
 • FOR0286E Certificat de Secretari d'una assosiació empresrial 
 • FOR0289E  Declaració Responsable especialitat no certificable

Exclusius Modalitat Formació a Mida de les Empreses, en el cas que la beneficiària sigua una entitat de formació inscrita i acreditada. 

Exclusius Modalitat  Completar Certificats de Professionalitat.