Ajudes de Formació 2023

« Ves enrere

Convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes que desenvolupen el programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023.

Convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes que desenvolupen el programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023.

Llistes de valoració provisional 2023

Informació de les llistes de valoració provisional

Alacant: Llista provisional (23/11/2023) Llista definitiva (07/12/2023) Correcció d'errades al llistat definitiu (12/12/2023)

Castelló: Llista provisional (23/11/2023) Llista definitiva (07/12/2023) Al·legacions (07/12/2023)

València: Llista provisional (23/11/2023) Llista definitiva (07/12/2023) Al·legacions (07/12/2023) Correcció d'errades al llistat definitiu (12/12/2023)

Normativa

Tramitació i Models de Sol·licitud

AVÍS: 
 
Procediment d'urgència en diferents terminis

Models de Sol·licitud