Ajudes de Formació 2024

« Ves enrere

Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024, corresponents a especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat

Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024, corresponents a especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • FOR0292E  Annex I. 
  • FOR0349E  Memòria del Programa Formatiu
  • FOR0352E  Projecte Formatiu. 
  • HOR0016E Declaració Llei General de Subvencions 13.2 y 3
  • FOR0181E Declaració normativa discapacitats
  • FOR0328E Declaració responsable de pertenència a grup empresarial
  • FOR0353E Certificat criteri de Valoració apartat B. Annex I.  
  • FOR0350E Declaració responsable de formació de col·lectius espedífics

Informació adicional