Visualització de contingut web

Què és?

LABORA, amb Focvs crea una extranet amb les entitats que subscriuen contractes programa per a la gestió de la formació contínua, aquestes coordinaran les seues accions a través del mòdul de comunicacions que Focvs els oferix, la qual cosa agilitarà el desenvolupament de les mateixes.