Altres entitats

« Ves enrere

Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per organismes del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. EPRIEX 2024.

Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per organismes del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. EPRIEX 2024.

La sol·licitud d'estes ajudes només la poden realitzar els organismes que componen el Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana

El destí final d'estes ajudes és la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els ¡Espais LABORA de la Generalitat, compten amb una qualificació professional i complisquen amb els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques de deu mesos de duració.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS: Tots els formularis s'han de descarregar prèviament i tindre'ls emplenats i firmats (excepte el model EMP0573E, que no porta firma) abans d'iniciar el procés de presentació de la sol·licitud.

  • EMP0641E Formulari Annex a la sol·licitud
  • EMP0573T Memòria llocs de treball
  • HOR0079E Declaració "no causar perjuí significatiu"
  • HOR0080E Declaració de cessió i tractament dades en relació amb l'execució del PRTR
  • HOR0081E Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR

Una altra documentació: