Agents de Desenvolupament Local

Visualització de contingut web

Agentes de Desarrollo Local

Què són les Agències d'Ocupació i Desenvolupament Local?

Les Agències d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), són un servei públic i gratuït que ofereixen els ajuntaments per a promocionar l'ocupació en els municipis i donar suport al desenvolupament econòmic. Part dels agents són finançats pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Les seues funcions són les següents:

  • Posada en marxa de programes d'inserció laboral per a persones desocupades, col·laborant en el desenvolupament de polítiques actives d'ocupació d'acord amb les directrius del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  • Difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d'activitat entre persones desocupades, promotors/eres, emprenedors/eres i institucions col·laboradores.
  • Orientació laboral a persones demandants d'ocupació.
  • Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançaments de les empreses.
  • Elaboració de projectes i tràmit de subvencions per a la seua execució.
  • Suport a promotors d'empreses i acompanyament tècnic durant les primeres etapes de funcionament, mitjançant l'aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius que ajuden a la seua consolidació.
  • Informació i assessorament sobre ajudes i subvencions.
  • Qualsevol altra funció anàloga o complementària a les anteriors.