Visualització de contingut web

Altres qüestions referides a la qualificació com a Empresa d'Inserció

Altres qüestions referides a la qualificació com a Empresa d'Inserció

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que s'utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la seu electrònica de la Generalitat)

 • EMP0490V Model de cartell d'empresa d'Inserció
 • EMP0489E Model general per comunicació
  • canvi de titularitat
  • canvi de  direcció social
  • canvi d'objecte social
  • canvi de direcció de notificació
  • canvi de poder / representant legal
  • canvi de denominació
  • uns altres: especificar
  • Avaluació de les intervencions realitzades i Acord d'Inserció
  • Acord d'Inserció Sociolaboral
  • uns altres: especifiqueu
 • EMP0480E Balanç social (art. 7.1. del Decret 81/2009)
 • EMP0478E Avaluació de les intervencions desenvolupades  (art 7.1. del Decret 81 2009)
 • EMP0481E Declaració responsable beneficis
 • EMP0505E Annex I. Memòria de les activitats