Visualització de contingut web

Professorat

Certificats de Professionalitat
Manuals Document descargable
- Guies d'aprenentatge i avaluació PDF
- Planificació didàctica PDF
- Programació didàctica PDF
- Planificació de l´avaluació del aprenentatge PDF
- Informe d´avaluació individualitzat PDF
- Programa formatiu del mòdul de formació pràctica en centres de treball PDF
- Certificació del mòdul de formació pràctica en centres de treball PDF
Seguiment i avaluació de les PPNL
Manuals Document descargable
- Informe del resultat del pla de seguiment i l'avaluació de les PPNL PDF
- Document de seguiment de PPNL del professor/a-tutor/a
- Certificat de dedicació del professor/a-tutor/a
- Activitats desenvolupades per l'alumnat
- Valoració de l'alumnat PDF