Visualització de contingut web

Estudis i informes

En aquest apartat podràs trobar els estudis i informes realitzats per LABORA i/o en col·laboració amb altres entitats i centres d'investigació.

2024

 

2023

2022

FOMENT DE LES VOCACIONS STEM

NOUS NÍNXOLS D'OCUPACIÓ

El FUTUR DEL TREBALL I LES POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

Aquest informe exposa una anàlisi sobre el futur del treball en la Comunitat Valenciana. Mostra una visió general de les tendències i transformacions que probablement determinaran l'evolució de l'economia i es plantegen mesures transformadores com la reducció de la jornada laboral.

Document de síntesi de les jornades de debat realitzades a València, Castelló i Alacant.

TREBALL EN PLATAFORMES DIGITALS

2019

2022

2023

TELETREBALL

2022 

2023


AVALEM TERRITORI (2018)

Conjunt d'informes realitzats amb la finalitat de redefinir les polítiques actives, per tal de fer polítiques territorials per a l'ocupació adaptades a les necessitats reals de cada territori.

JORNADA LABORAL DE QUATRE DIES

AVALUACIÓ DELS SERVEIS DE LABORA PER PART DE LES PERSONES DEMANDANTS I LES EMPRESES OFRENT D'OCUPACIÓ 

EMPRESES D'INSERCIÓ