Visualització de contingut web

Què és el Fons Social Europeu?

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90% de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Objectius

 • Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral (EIX PRIORITARI 1- OBJECTIU TEMÀTIC 8)
 • Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació (EIX PRIORITARI 2- OBJECTIU TEMÀTIC 9)

L'FSE és el principal instrument amb el qual Europa dóna suport a la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE.

Per això, l'FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors/traballadores, joves i totes aquelles persones que busquen ocupació. El finançament de l'FSE ascendeix a 10.000 milions d'euros a l'any, i està destinat a millorar les perspectives laborals de milions d'europeus/es, especialment dels que tenen dificultats per a trobar treball.

La Unió Europea té el compromís de crear més i millors ocupacions i de contribuir a una societat més inclusiva. Aquests objectius constitueixen el nucli de l'estratègia Europa 2020, que busca generar un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu en la UE. Aquest desafiament resulta encara més exigent en l'actual context de crisi econòmica. L'FSE exerceix un paper important a l'hora d'aconseguir els objectius europeus i mitigar les conseqüències de la crisi econòmica, sobretot l'augment dels nivells de desocupació i pobresa.

Entre aquests objectius podem assenyalar els següents:

 • Promoure uns nivells elevats d'ocupació i de qualitat de l'ocupació
 • Millorar l'accés al mercat laboral
 • Fomentar la mobilitat geogràfica i professional de les persones treballadores
 • Facilitar a les treballadores i treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenvolupament sotenible.
 • Propiciar un elevat nivell d'educació i formació per a totes les persones
 • Donar suport a la transició de l'educació a l'ocupació entre les persones joves
 • Lluitar contra la pobresa
 • Afavorir la inclusió social
 • Fomentar la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats
 • Contribuir a donar resposta a les prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial.

Prioritats

La Comissió Europea i els Estats membres de la UE estableixen de forma conjunta les prioritats de l'FSE i decideixen l'ús que es dóna als seus recursos. Una de les prioritats és impulsar la capacitat d'adaptació de les persones treballadores ajudant-les a adquirir noves capacitats i la de les empreses fomentant noves formes de treball.

Altres prioritats se centren en millorar l'accés a l'ocupació, donant suport a joves estudiants en la seua transició al món laboral, o formant a les persones menys qualificades que busquen ocupació per a millorar les seues perspectives laborals. De fet, les oportunitats de formació professional i aprenentatge permanent, dirigides a dotar a les persones de noves qualificacions, són un component molt important de molts projectes de l'FSE.

Un altra prioritat es centren en ajudar persones de grups desfavorits a trobar treball. Això contribueix a reforçar la "inclusió social", perquè l'ocupació compleix un paper crucial en la integració social i en la vida quotidiana. La crisi financera ha obligat a redoblar els esforços per ajudar les persones a mantindre el seu ús o, quan ho perden, a reincorporar-se al mercat laboral el més ràpidament possible.

De manera singular, podem esmentar aquestes prioritats:

 • Accés a l'ocupació per part de les persones demandants d'ocupació i de les persones inactives.
 • Integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves, en particular d'aquelles sense treball i no integrades en els sistemes d'educació i formació.
 • Treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses.
 • Igualtat entre homes i dones en tots els àmbits: accés a l'ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i igual remuneració per igual treball.
 • Adaptació de les persones treballadores, les empreses i els empresaris al canvi. Envelliment saludable i actiu.
 • Modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades.
 • Inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació.
 • Inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i serveis públics a escala nacional, regional i local.

 

Projectes fets per a persones

L'FSE no és una agència d'ocupació i no publica ofertes de treball. El que sí fa és finançar desenes de milers de projectes relacionats amb l'ocupació a escala local, regional i nacional en tota Europa: des de xicotets projectes duts a terme per organitzacions de barri per a ajudar persones amb discapacitat a trobar un treball adequat, fins a projectes nacionals per a promoure la formació professional en el conjunt de la població.

Els projectes de l'FSE són extraordinàriament variats quant a naturalesa, magnitud i objectius, i es dirigeixen a una àmplia varietat de grups. Hi ha projectes dirigits a sistemes educatius, professorat i xiquets en edat escolar; a sol·licitants d'ocupació joves i d'edat avançada, i a emprenedors en potència amb tot tipus d'antecedents personals. Les persones són l'eix de l'FSE. 

Enllaços d'interés:

Nivell europeu

Nivell estatal:

Nivell autonòmic: