Visualització de contingut web

Aspectes laborals del CFA

Està destinat a persones desocupades majors de 16 anys i menors de 30, que manquen de qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per a concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de pràctica professional.
 
El límit màxim d'edat no s'aplica:
  • En el supòsit de contractes de formació en alternança en el marc d'estudis universitaris, de formació professional i certificats de professionalitat de nivell 3.
  • En el cas de persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social previstos en l'article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, en els casos en què siguen contractats per part d'empreses d'inserció que estiguen qualificades i actives en el registre administratiu corresponent.
La seua duració mínima és de 3 mesos i la màxima de 2 anys. En cas que s'haguera concertat per una duració inferior a la màxima legal establida i no s'haguera obtingut el títol, certificat, acreditació o diploma associat al contracte formatiu, podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts, fins a l'obtenció d'aquest títol, certificat, acreditació o diploma sense superar mai la duració màxima de dos anys.
 
El temps de treball efectiu, compatible amb el dedicat a l'activitat formativa, no pot ser superior al 65% durant el primer any, o al 85% durant el segon i tercer, de la jornada màxima prevista en el conveni o la legalment establida.

El treballador/a està protegit/ida per totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclosa la desocupació.